Vattenprov på Sandbäcksskolan 17/11 uppdaterad information

Uppdatering 2016-11-17 kl 18:51

Vi har nu fått definitivt svar på vattenprovet som togs på Sandbäcksskolan. Vi har fått bekräftat att det inte finns några bakterier i dricksvattnet.

Våra rekommendationer är att skolan kan använda dricksvattnet som vanligt igen.

Tidigare information:
Rutinmässigt vattenprov visar e-kolibakterier i vattnet på Sandbäcksskolan.

Provet togs i köket på Sandbäcksskolan.

– Det preliminära resultatet av vattenprovet, som togs rutinmässigt i köket, visar på e-kolibakterier och coliforma bakterier, berättar Åsa Löfgren, tekniska förvaltningen.

Ingen har insjuknat.

Definitivt svar på proverna ges vid 18-tiden idag.

Vatten från vattenverket körs till skolan under dagen.

– Barnen på Sandbäcksskolan får annat dricksvatten under dagen, berättar Åsa Löfgren.

Det finns en möjlighet att fler abonnenter i området också drabbats av dåligt vatten, men troligen har problemen uppstått på skolan.