–Jag får stödja demokratin

Publicerad 03 maj 2012

Jörgen Persson, budgetchef
Utbildning: Civilekonom

Jag gillar mitt jobb eftersom det är så omväxlande hela tiden och jag får stödja demokratin som jag tror väldigt starkt på. Mitt huvudansvar är att se till så att politikerna får så bra budget- och uppföljningsunderlag som möjligt, så de kan fatta välinformerade beslut.

När politikerna fattat beslut är det mitt ansvar att tillsammans med övriga kommunanställda genomföra politiken. Som budgetchef hjälper jag också politikerna genom att följa upp ekonomin. Genom att jag arbetar nära politikerna får jag vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Omväxlingen bidrar till det roliga i jobbet. Ena dagen kan jag diskutera hantering av små växelkassor på ett par hundra kronor med vårdpersonal och därefter kan jag diskutera 100 miljoner kronors investeringar med politikerna. Det är svårt att beskriva en typisk dag på jobbet eftersom omväxlingen är så stor. Mycket av tiden går åt till att göra underlag till politiken och till att se till så att jag vet vad som händer i omvärlden. Jag är aldrig fullärd så jag försöker hela tiden hitta goda exempel från andra kommuner och från forskningsvärlden. En del av jobbet är att försöka binda ihop det som händer i världen i stort med det som händer i Sjöbo. Kommunen är beroende av vad som händer i Sverige och i andra länder eftersom våra intäkter är beroende på hur mycket pengar som skattebetalarna i Sjöbo tjänar. Många av skattebetalarna jobbar ju på företag som säljer till andra länder.

En stor utmaning i mitt jobb är att försöka beskriva en ekonomi som är komplicerad på ett enkelt sätt. Nästa alla politiker har andra jobb så politiken är ett fritidsintresse. Det medför att politikerna har helt olika utbildningar och erfarenhet. Att försöka göra dokument som alla politiker kan ta till sig är en utmaning i mitt jobb.

Som så många andra har jag snubblat in på detta jobb. Jag har gått en universitetsutbildning inriktat mot ekonomi i företag men när jag var klar med utbildningen var det mycket dålig ekonomi i Sverige så jag blev arbetslös. Genom akademikerpraktik kom jag i kontakt med ett företag som arbetar med kommunal revision och där fick jag hjälpa till med att göra kommunala ekonomiska analyser och skriva forskningsböcker. Med kunskap om kommunal revision hamnade jag som kommunal ekonom i en annan kommun men blev rekryterad av Sjöbo kommuns ekonomichef.

Den vidareutveckling som jag ser i jobbet är mycket kopplat till IT-utvecklingen. Jag ska inte bara försöka ge politikerna bra underlag/information så att de ska kunna fatta kloka beslut utan även försöka se till så att kommunens chefer ska vara välinformerade. Detta ska ske genom IT-utveckling.