-Jag får leda och inspirera en otroligt viktig yrkeskategori.

Publicerad 06 februari 2013

Christel Rydén, förskolchef
Förskollärare, 3.5 år
Processledare, 2 år

Mitt namn är Christel "Kitte" Rydén och jag är förskolechef i Blentarp. Efter gymnasiet där jag gick linjen "Barn och ungdom" började jag arbeta som barnskötare på en förskola. Jag kände direkt att arbetet jag valt var rätt för mig.

Jag arbetade som barnskötare i 16 år och då arbetade jag inom förskola, skola och fritidshem. Jag har alltid varit en person som tyckt om att ta ansvar och gärna tagit på mig ansvarsfulla uppgifter. Så när den nya läroplanen skulle införas och man började prata om en förändring och fördelning av ansvarsområden för barnskötare och förskollärare så destämde jag mig för att läsa vidare till förskollärare och det gjorde jag på Malmö högskola i 3,5 år. Detta var bland det bästa jag gjort. Jag fick en helt annan förståelse för hur saker och ting hängde ihop och vikten av det arbete jag gjorde. Jag såg barnen och dess förmågor på ett nytt sätt.

När jag arbetat några år som förskollärare fick jag chansen att gå in och vikariera för min rektor när han var pappaledig och då fick jag också känna på hur det var att leda vuxna och det var då som mitt intresse för att arbeta som förskolechef väcktes. Jag sökte och kom in på en processledarutbildning som löpte under två år. Efter det arbetade jag som förskolärare och processledare under några år.

Därefter sökte jag en tjänst som arbetslagsledare i Blentarp och fick den och det arbetade jag med i ett och ett halvt år. För ett år sedan delade man på förskola och skola och varje enhet skulle få sin egen chef och det var då man införde förskolechefer i Sjöbo kommun. Jag sökte och fick tjänsten i Blentarp och jag trivs fantastiskt bra. Att arbeta som förskolechef kan innebära väldigt varierande arbetsuppgifter både pedagogiskt ledarskap, budgetansvar, arbetsmiljöarbete, administrativa uppgifter av olika slag, coaching mm. Vad som gör att det är kul att gå till jobbet varje dag är att jag både får vara med och leda och inspirera en otroligt viktig yrkeskategori av människor och ta del av förskolebarnens utveckling, glädje, energi, upptäckarglädje och entusiasm och det är det som gör arbetet så fantastiskt.