Fritidspedagog

Publicerad 22 maj 2012

Helena Mahlgård, fritidspedagog
Utbildning: fritidspedagogutbildning, lärarhögskolan

Jag har alltid vetat att jag skulle jobba med barn på något vis. När jag var yngre passade jag mycket barn och kände då att någonting inom skolans värld skulle jag läsa till, men vad hade jag inte helt klart för mig.

På gymnasiet gick jag barn och fritid special på Bergaskolan i Eslöv. Efter detta jobbade jag ett år för att känna efter vad jag skulle välja och för att få en paus från skolan. Mitt val föll till slut på att läsa till fritidspedagog på lärarhögskolan i Kristianstad. Utbildningen var egentligen 3,5 år men jag valde att läsa in några kurser på kvällstid och slutade då ett ½ år tidigare.

Just nu jobbar jag på Vollsjö skola i Sjöbo kommun. Mitt huvuduppdrag ligger på fritids, men jag arbetar även i skolan där det behövs extra förstärkning.

På en heltidstjänst som fritidspedagog jobbar man 40 timmar i veckan och har oftast ett rullande veckoschema. Då öppnar man kanske en dag 6.30 på morgonen och någon dag stänger man kl. 18.30

En dag på jobbet:
Om jag börjar dagen kl. 10 är jag oftast en resurs i någon av klasserna i skolan. 11.30-12.30 är jag rast- eller matvärd tillsammans med ett par andra pedagoger. Därefter har jag egen lunchpaus och en kort planeringsstund före skoldagens slut.

Fritids börjar 13.30 efter skolan slut. Då samlas barnen som ska vara på fritids i tre mindre fritidsgrupper. På samlingen går man igenom vilka barn som är där och hur eftermiddagen ser ut. Vissa dagar leker vi, har olika samarbets- och jagstärkande övningar, läser en bok eller "bara" pratar om hur dagen/helgen har varit med mera. Efter samlingen är det mellanmål som man äter tillsammans med sin fritidsgrupp. Efter "mellis" händer det lite olika saker beroende på vilken dag det är. Det kan t.ex. vara lek i idrottshallen, vara ute på skolgården och leka eller pyssla. En dag i veckan lämnar vi skolans område. Då tar vi mellanmålet med oss och går iväg. Vi har en vacker natur i Vollsjö och den drar vi nytta av på våra utedagar.

Ca 16.30 talar jag med förskolans personal om vilka barn som är kvar i deras verksamhet. 17.15 tar jag med mig de fritidsbarn som är kvar till förskolans lokaler och tar även hand om förskolebarnen som är kvar. När alla barn är hämtade stänger jag både på fritids och på förskola.

Utmaningar med mitt yrke:
Att möta alla eleverna på deras nivå är en utmaning. Att få tiden att räcka till så att man hinner se alla eleverna är också en utmaning. Ibland skulle man vilja klona sig och ha åtta armar!

Att ge varje elev en meningsfull fritid när de vistas på fritidshemmet. Det är föräldrarna som är "kunder" och de äldre barnen vill ibland sluta på fritids tidigare än det föräldrarna vill.

Som fritidspedagog får man "slåss" lite för sin yrkesroll. Ibland kan det kännas som att vi glöms bort men det innebär inte att vi inte är viktiga. Fritidspedagogen behövs i skolan, vi ska bara höja våra röster och stå för att vi gör något bra.