– Fantastiskt att se barn lära

Publicerad 22 maj 2012

Anna Knast, Grundskollärare
Utbildning: lärarhögskolan 3,5 år

Är det någon som minns sin första fröken? Jag minns i alla fall många av mina lärare! Flera av dem gjorde intryck på mig på ett eller annat sätt. Jag kommer kanske inte ihåg allt de försökte lära mig, men jag har fått med mig kunskapen om var jag söker svaren på mina frågor.

Mitt yrke som pedagog är enligt mig ett av de viktigaste yrkena i vårt samhälle, Vi pedagoger finns här i skolan och försöker möta eleverna på deras nivå och handleda dem för att de ska klara sig vidare i livet. Eleverna tränas inte för att de ska bli duktiga elever utan för att de ska klara sig i världen som den ser ut idag. Detta gör att skolan och dess utbildning ständigt utvecklas. Framtiden är i våra händer då vi utbildar våra blivande forskare, läkare, it-tekniker osv.

Utbildning

Min utbildning är 3,5 år på lärarhögskolan i Malmö. Mitt huvudämne var matematik och jag läste svenska, idrott och naturvetenskap som mina sidoämne. Det är bra att se till så att du får tillräckligt med kurser i svenska, matematik och engelska på gymnasiet för att vara behörig till lärarhögskolan. Tänk även på vilka ämnen du väljer att läsa på högskolan och rådfråga gärna rektorer vilka kompetenser de efterfrågar på sina skolor.

Just nu arbetar jag med årskurs 3 på Vollsjö skola i Sjöbo kommun. Eleverna är det som gör att det alltid känns roligt att gå till arbetet. Det är helt fantastiskt att se när ett barn lär sig något. Att arbeta med barn gör att den ena dagen aldrig är den andra lik. En nyhet kan öppna en diskussion som leder vidare till nya kunskaper inom exempelvis politik, religion eller hälsa. Ibland finns inte elevernas intresse för det jag planerat och då gäller att vara flexibel och snabbt komma på hur en planering kan omarbetas eller helt förändras.

På en heltids ferietjänst arbetar vi 35 timmar på arbetsplatsen och 10,5 timmar hemma varje vecka.

En dag på jobbet

Morgonmöte: Alla pedagoger (förutom de som är ute med barnen på skolgården) träffas i personalrummet och går igenom dagen. Är någon borta? Något annat som är speciellt för dagen!

Samling: Första lektionen inleds med samling där vi tittar i barnens loggböcker. Därefter går vi igenom dagen för att sedan gå runt och lyssna på barnen när de läser.

Matematik: Jag håller i en praktisk genomgång av de geometriska formerna. Eleverna är delaktiga och får förklara hur de känner igen formerna och vi pratar om hur vi kan sortera dem i olika grupper av former. Eleverna får rita figurer av geometriska former.

Rast: Eleverna har rast och då får vi pedagoger möjligheten att ta lite luft och gå ut med barnen.

Engelska: Min kollega pratar om året, årstider, månader och veckodagar. Eleverna får lappar på olika månader och ska sedan ställa sig i rätt ordning. Vi pratar om vilket väder det är de olika månaderna. Jag stöttar upp i undervisningen.

Mentorstid: Vi har en samarbetsövning där eleverna i grupp ska försöka bygga ett så högt torn som möjligt med hjälp av tejp och tidningspapper. Vi pratar efteråt om hur det gick och vad det berodde på att resultatet blev som det blev.

Rörelse: Eleverna turas om att hålla i en rörelseaktivitet under 30 minuter utomhus.

Lunch: Jag äter med eleverna.

Rast: Jag har 30 minuters rast för mig själv i personalrummet.

Bild: Vi analyserar bilders budskap. Eleverna får en hög med bilder och ska diskutera i grupp vilket syfte bilderna har. Är det en konstbild, en symbol, propaganda, nyhetsbild osv?

Avslutning: Vi samlar eleverna och tackar för idag.

Bussvärd: Jag följer med eleverna ut till bussarna för att se till att alla kommer med rätt buss.

Möte: Vi har oftast möten ett par timmar efter skoltid. Det kan vara möten med olika elever, möten med kollegor för att diskutera kommande teman/strukturera upp verksamheten eller möten för kompetensutveckling.

Hemarbete: När jag kommer hem följer ett par timmars arbete kring planering av kommande lektioner.

Utmaning med läraryrket

Den stora utmaningen i mitt yrke är att hinna med och se alla elever. Jag skulle önska att jag hade mer tid för att sitta ner med den enskilda eleven och individanpassa undervisningen i större utsträckning.

Vidareutveckling

Lärarnas yrke är på väg att legitimeras. Detta innebär att pedagogen ska vara utbildad i alla ämnen som pedagogen undervisar i. Legitimeringen leder till att vi pedagoger eventuellt behöver läsa till fler ämnen för att alla ämnen ska ha behöriga lärare på skolan. Vi pedagoger erbjuds att kompetensutvecklas genom att gå på föreläsningar eller kurser på högskolor.

Har du några frågor kring läraryrket så är du välkommen att höra av dig! Anna.knast@utb.sjobo.se