– Nästan som en miljöpolis!

Publicerad 02 maj 2012

Karl Asp, miljöinspektör
Utbildning: miljövetenskap, 4 år

Jag tycker att miljö är jätteviktig och att vi ska vara rädda om vårt jordklot. Därför läste jag miljövetenskap på högskolan. I utbildningen åkte jag till Uganda för att undersöka hur papyrusvåtmarker kan rena vatten - se foto!

Men hur använder man sin kunskap för att göra nytta? Jag blev miljöinspektör! Vi åker t.ex. ut om diesel läckt ut vid en trafikolycka, om någon eldar skräp eller slänger soppåsar i skogen. Några gånger har jag fått vara lite detektiv och leta efter spår som namn och adress i det som slängts. Vi tar också askprover för att polisen ska kunna veta vad som eldats.

Vi miljöinspektörer jobbar också med att minska användningen av olja, kemikalier och näringsämnen och se till att de inte hamnar på fel ställen. När vi är ute på rutinbesök hos företag så tittar vi på om de följer lagen och vi ger råd för hur man kan minska risken för en miljöolycka. Jag besöker även skolor och kontrollerar att det är bra städat, bra ventilation och inget mögel. Vi skriver sedan en rapport eller ett beslut där det står vad de ska göra.

Det är så kul att gå till jobbet för jag vet aldrig vad som kommer att hända eller vem som kommer att ringa med en spännande fråga.
Vi försöker också sprida vår kunskap på informationsmöten, vår hemsida och när någon ringer till oss. Jag försöker att alltid vara glad och hjälpsam och jag tror att vi tillsammans kan skapa en bättre möjlighet för framtida generationer! Vill du hjälpa till?