–Jag arbetar för att ett bra företagsklimat

Publicerad 16 januari 2013

Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare

Som näringslivsutvecklare arbetar jag för att vi ska ha ett bra företagsklimat i kommunen som bidrar till en positiv utveckling för näringslivet och stärker varumärket Sjöbo.

Att arbeta som näringslivsutvecklare innebär att jag arbetar med frågor som rör hållbar samhällsutveckling. Arbetet förutsätter att jag har kunskap om företagens olika behov av rådgivning. Jag både initierar och deltar i olika samarbetsprojekt som bidrar till att utveckla våra små och medelstora företag som vill växa. Arbetet innebär också att jag ska stimulera till nyföretagande och att aktivt marknadsföra Sjöbo som en attraktiv etableringsort i Skåne.

Som samhällsbyggare är jag både motor och "katalysator" i arbetet med att bygga broar mellan kommunens olika förvaltningar och bolag precis som jag är i det utåtriktade arbetet mot kommunens företagare och andra samhällsaktörer. Jag ingår i kommunens utvecklingsstab och rapporterar direkt till kommundirektören, chef för kommunledningsförvaltningen, som lyder direkt under kommunstyrelsen som har det högst politiska ansvaret.

Jag är samhällsbyggare som vi är som arbetar i kommunen, deltar jag aktivt i det kommunövergripande arbetet med att alla ska känna sig stolta över att bo och arbeta i vår kommun. Kommunen är framtidens arbetsplats. Jag tycker att jag har det häftigaste jobbet i Sjöbo kommun!