Positivt företagsklimat

Sjöbo erbjuder goda förutsättningar för företagsutveckling och ser det som en viktig del av framtidsarbetet att tillgodose samhällets behov.

Sjöbo värnar om småföretagen inom alla branscher. Område för boende, handel och företag finns att tillgå och täcker de behov som uppstår. Genom samarbete med närregionen ska våra entreprenörer erbjudas kompetent arbetskraft, tillväxtkapital och attraktivt boende för såväl familj som för anställda.

På de här sidorna finns stöd till dig som vill starta eget, nätverka, lära dig mer om vilka tillstånd du behöver för att driva eget företag och vilka upphandlingar som pågår i Sjöbo kommun.