Företagarföreningar och nätverk

Det finns flera olika nätverk och föreningar att delta i om man är företagare i Sjöbo kommun.

Företagarna i Sjöbo
Föreningen har ca 150 medlemmar och ingår i Företagarnas Riksorganisation. Föreningen arbetar för att utveckla kontakter mellan företagare, bilda opinion i viktiga företagarfrågor och påverka politiker i alla partier.

Kontaktpersoner
Ordförande Anette Fridh
Telefon:  070-69 43155 
E-post:
Vice ordförande Per-Åke Nilsson
Telefon: 070 – 511 76 50
E-post: per-ake.nilsson@interlift.se

Sjöbo Handelsklubb
Handelsklubben har ett 40-tal medlemmar och är ett nätverk för företagare och handlare i Sjöbo. Som medlem i Sjöbo Handelsklubb kan du vara med att påverka och stötta arbetet med att utveckla handeln i Sjöbo.

Handelsklubben arrangerar gemensamma aktiviteter ett par gånger per år, bland annat Vårdagen (april), SjöboDagarna (september) och Julskyltningen (december). För ytterligare information se hemsida; http://www.handlaisjöbo.se/

Kontaktperson:
Marcus Unosson
Telefon: 0416-51 15 00
E-post:

Handelsklubben i Lövestad
Handelsklubben i Lövestad organiserar företagarna i Ö Färs.
Magnus Hammarskjöld
Telefon: 0730 -22 76 76
E-post:
Hemsida: http://lovestad.se/

LRF
LRFs kommungrupp har 1024 medlemmar i Sjöbo kommun. Föreningen bevakar utvecklingen i branschen och för en aktiv dialog med kommunen.
Kontaktperson: Jörgen Bengtsson, ordförande
Telefon: 0417-186 70
Hemsida: http://www.lrf.se/Skane

KvinNet
KvinNet är ett nätverk för företagsamma kvinnor i Sjöbo med omnejd.
Nätverket ska: Skapa kontakter mellan företagsamma kvinnor, uppmuntra och stärka kvinnliga företagare, utveckla kompetens bland kvinnliga företagare och stödja kvinnor som vill bli företagare.

Hemsida: www.kvinnet.se
Ordförande: Lani Noreke
E-post: