Företagslots

Vi vill göra det enklare att starta, driva och etablera företag i Sjöbo kommun.

Företagarens väg in till kommunen

Sjöbo kommuns företagslots är en kostnadsfri service som förenklar kontakterna med kommunen för dig som företagare. Lotsen är din kontaktperson för frågor, information, samordning av myndighetskontakter samt stöd och effektivare handläggningstider.

Hur kan företagslotsen hjälpa dig?

Företagslotsens uppdrag är att förmedla kontakt med kommunens olika förvaltningar och lotsa till rätt handläggare. Berör ditt ärende flera olika handläggare kan det vara praktiskt att samla berörda tjänstemän vid ett och samma tillfälla för att tillsammans med dig gå igenom ditt ärende.

Sjöbo kommuns företagslots guidar och ger upplysningar om lagar och regler, ansökningar, blanketter, tillstånds- och markfrågor.