Mark och lokaler

Det är lätt att etablera sig i Sjöbo kommun. Här finns gott om mark att bygga på och lokaler att köpa eller hyra.

Mark

Vi har ledig mark för olika typer av verksamheter i Sjöbo, Blentarp, Bjärsjölagård, Fränninge, Klasaröd, Lövestad, Vollsjö och Äsperöd. Information lämnas av Monika Strömbäck, telefonnummer 0416-272 14.

Arrendemark

Sjöbo kommun äger en del markområden som i de flesta fall arrenderas ut. Information om arrenden m m lämnas till Malin Olofsson, telefonnummer 0416-274 48.

Industrilokaler i Sjöbo

Lediga lokaler finns. Kontakta Morgan Johnsson på AB Sjöbohem på telefonnummer 0416-274 85. Andra lediga lokaler och kommersiella fastigheter i kommunen hanteras av ObjektVision AB.