Behöver du hjälp att digitalisera din verksamhet?

Publicerad 19 maj 2017

Som skånskt småföretag kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering, med finansiering från Tillväxtverket. Du kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av din verksamhet.

Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system. Helt enkelt att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Hur mycket kan jag få?

Företag kan beviljas mellan 100 000 och 250 000 kronor. Företaget måste själva stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna. I en intresseanmälan beskriver du vad ni vill göra och vad det kostar totalt. I denna omgång utlyses 2 500 000 kr och det är först till kvarn som gäller.

Sista dag att ansöka är fredag den 2 juni.

Här finns mer information och länk till intresseanmälan.