Sockerdrömmar i Entreprenör Skåne

Publicerad 04 maj 2017

Entreprenör Skåne 2017 pågår förfullt. 34 unga företagare i Skåne medverkar för deras innovativa entreprenörskap och möjligheten att bli potentiella snabbväxare, både i Sverige och internationellt. Gillar du tjusiga tårtor så vet du vem som är utsedd från Sjöbo.

Cia Wahlgren, driver Mina Sockerdrömmar i Sjöbo:

Beskriv din företagsidé.

– Jag driver en restaurang med specialdesignade tårtor, catering, luncher och event.

Vad innebär begreppet "snabbväxare" för ditt företag? Hur arbetar du med dessa frågor?

– Sockerdrömmars Tårtor, Mat och Catering är just nu inne i en väldigt expansiv fas då vi utökat och bytt lokal. Vi försöker just nu komma i fas och aktivt arbeta för att växa hållbart med både personal och försäljning.

Vad är bra med att vara entreprenör i din kommun?

– Vi har en väldigt stöttande kommun med öppen kommunikation

Vad är bra med att vara entreprenör i Skåne?

– Jag tycker att Skåne är underbart med många möjligheter.

Hur tänker du dig din framtid som entreprenör?

– Öka hållbart och skapa en sund grund för mitt företag. Ha ett starkt företag som står själv och gärna fler filialer om möjligt.

Vad är dina förväntningar på Entreprenör Skåne 2017?

– Skapa kontakter och få hjälp och råd i växtfasen av företaget.

Entreprenör Skåne är ett nätverk av 33 unga entreprenörer som verkar i Skåne. Sammansättningen av nätverket grundar sig på nomineringar från Skånes 33 kommuner och målet är att varje kommun ska ha en entreprenör/kandidat som representerar sin kommun. Syftet med nätverket är att synliggöra unga entreprenörer, ge dem kunskap såväl som affärsmöjligheter. Temat för 2017 är Snabbväxare.

Sedan 2013 har Region Skåne drivit satsningen Entreprenör Skåne. Syftet är att lyfta framtida förebilder och belöna unga entreprenörers kreativitet, företagsamhet och tillväxtvilja.