Svensk Näringslivs årliga enkät om företagsklimat öppen

Publicerad 11 januari 2017

Du och dina synpunkter är viktiga för Sjöbo kommun. Enkäten om företagsklimatet nu ute hos företag och politiker.

Igår öppnade Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet, denna går till 71 000 företag och 13 000 politiker i alla landets kommuner och ställer en rad frågor om hur det är att driva företag.
Hjälp oss att utvecklas genom att ge just dina synpunkter på vad som är bra och vad som kan bli bättre.
Vi hoppas att många av er vill bidra så att Sjöbo kommun hamnar i topp på svarsfrekvens.