Industriell Plattform för leverantörer

Affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV

Etableringen av de två världsunika forskningsanläggningarna MAX IV (2015) & ESS(2019) i Lund innebär stora möjligheter för Skåne och Blekinge. Enbart byggnation och den framtida driften av anläggningarna ger det regionala näringslivet chanser att ta hemaffärer.

Skåne blir en kunskapsregion av världsklass vilket stärker varumärket Öresundsregionen. Som företagare i Sjöbo kan du redan nu "hänga på tåget" genom att följa informationen på de externa länkarna; Här ser du också vilka upphandlingar som är på gång;

Att göra affärer med forskningsanläggningar

Max IV invigs sommaren 2016 och ESS har börjat byggas. Även Sverige kommer att ha tillgång till forskningsanläggningar av en typ som det sedan länge funnits nere i Europa och i USA. Detta är givetvis en enormt viktig utveckling. Äntligen får företag i Sverige tillgång till avancerade resurser för produktutveckling som gör det möjligt att utveckla framtidens mest avancerade produkter

Etableringen av två nya anläggningar på högsta internationella nivå kommer på många sätt att innebära en rad nya möjligheter för vår region. Tillgången till de forsknings- och utvecklingsresurser som finns inom dessa anläggningar utgör ett spektrum av möjligheter för användare, exempelvis företag och forskare på universitet och högskolor. Anläggningarna motsvarar investeringar på flera miljarder kronor, vilket ger affärsmöjligheter för regionens företag. De olika faserna av anläggningarnas byggnation och utveckling kommer att ge ytterligare möjligheter. Bilden av hur denna process ser ut blir tydligare efter hand.

Ladda ner rapporten (PDF-dokument, 2,9 MB) här eller maila therese.friman@skane.se om du vill beställa ett exemplar.

IESS, MAX IV och Lunds Universitet skapar gemensamt laboratorium

European Spallation Source, MAXIV-laboratoriet och Lunds universitet startar nu det första gemensamma laboratoriet. Det gemensamma detektorlaboratoriet är det första steget mot uppbyggnaden av gemensam infrastruktur i det framtida Science City som ska byggas upp mellan ESS och MAXIV.
Se mer info på www.esss.se

MAX IV inleder franskt samarbete

Max IV inleder ett forskningssamarbete med franska Soleil värt cirka 95 miljoner kronor.

Läs artikeln i Sydsvenskan