Prenumerera på nyhetsbrevet och annan viktig näringslivsinformation

Grön skylt över Sandbäck industriområdet

Antalet nya företagare ökar i Sjöbo kommun
För att säkerställa att samtliga företagare i kommunen får ta del av den information som näringslivsenheten sänder ut så behöver vi din hjälp.
Ange din e-postadress på nedanstående länk så kommer du hädanefter att få all näringslivsinformation från oss framöver.

Nyhetsbrevets syftet är att kommunicera vad som görs och vad som är på gång i vår kommun så att vi därigenom ökar ditt intresse och delaktighet för viktiga frågor samtidigt som vi skapar insyn och förståelse.

Ange din e-postadress nedan så får du nästa nyhetsbrev från oss.