Upphandling och inköp

Sjöbo kommun har en central enhet när det gäller upphandling/inköp av varor och tjänster. De främsta arbetsuppgifterna är att samordna upphandlingar/inköp och att upprätta ramavtal. Det kan gälla inköp av allt från kontorsmaterial, möbler, sjukvårdsutrustning, bilar och resor till dataprogram.

Enheten fungerar som konsult åt förvaltningarna. De kommunala bolagen, AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB, hanterar sina specifika upphandlingar själva.

Kommunens inköp måste föregås av en offentlig upphandling i enlighet med det regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen. Det finns ett antal olika upphandlingsförfaranden som används beroende på vilket värde avtalet har och vad det är som ska upphandlas. Syftet med offentlig upphandling är bland annat att främja och nyttja konkurrensen på marknaden samt att använda skattemedlen på ett effektivt sätt.

Sjöbo kommuns offentliga upphandlingar publiceras hos Visma Opic.

Här ser du våra pågående upphandlingar

Som upphandlingssystem använder vi oss av Visma TendSign.

LOV-upphandlingar

I Visma Opic finns alla våra offentliga upphandlingar. Enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, kapitel 3 1§, ska förfrågningsunderlag avseende LOV finnas så lätt tillgängligt som möjligt och får därför inte endast finnas i ett e-upphandlingsverktyg, som kräver en registrering innan användaren kan ta del av det. Därför finns här nedan också våra LOV-upphandlingar tillgängliga i pdf- och word-format.

Dock kan man med fördel lämna in sin ansökan elektroniskt, följ i så fall länken ovan till Visma TendSign.

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet (Compressed files-dokument, 2,3 MB)