Avslutade upphandlingar

Sjöbo kommun meddelar här vilken eller vilka leverantörer som har tilldelats kontrakt i tidigare annonserade upphandlingar, under innevarande år. Upphandlingarnas referensnummer är de som de erhöll i vårt webbaserade upphandlingsverktyg Visma TendSign vid annonseringstillfället.

Ogräsbekämpning, ref.nr 17/11
Kontraktstecknande pågår. Tilldelad leverantör: Cima Maskin AB

VA-utbyggnad Svansjö Sommarby, ref.nr 17/10
Kontraktstecknande pågår. Tilldelad leverantör: Gösta Ahlquist AB

Skolskjutsar, ref.nr 16/26
Kontraktstecknande pågår. Tilldelad leverantör: Bergkvarabuss AB

Revisionstjänster, ref.nr 16/21
Kontraktstecknande pågår. Tilldelad leverantör: PricewaterhouseCoopers (PwC)

Lastväxlare till yrkesgymnasiet, ref.nr 16/30
Volvo Truck Center Sweden AB, org.nr 556072-7777

Motviktstruck till yrkesgymnasiet, ref.nr 16/32
Still Sverige AB, org.nr 556006-8388

Personbilar avsedda för körutbildning till yrkesgymnasiet, ref.nr. 16/31
Kontraktstecknande avbrutet, ny upphandling annonserad.

Maskin- och transporttjänster, ref.nr. 16/19
Kontraktstecknande pågår.

Reservkraft och ställverk till Sjöbo reningsverk, ref.nr. 16/24
Kontraktstecknande pågår. Tilldelad leverantör: Olssons Elektromekaniska AB

Tekniska konsulttjänster, ref.nr. 16/13
AquaP Teknikkonsulter AB, org.nr. 556707-4553
Berg & Dahl arkitektur och projektering AB, org.nr. 559063-7442
Breccia Konsult AB, org.nr. 559042-5988
DGE Mark och Miljö AB, org.nr. 556664-9231

Embreco AB, org.nr. 556863-9016
Sigma Civil AB, org.nr. 556949-4494
Structor Mark Malmö AB, org.nr. 556794-1132
SWECO Environment AB, org.nr. 556346-0327
SWECO Society AB, org.nr. 556949-1698
Tengbomgruppen AB, org.nr. 556329-9113

Tyréns AB, org.nr. 556194-7986
WSP Sverige AB, org.nr. 556057-4880