Pågående upphandlingar

Sjöbo kommun meddelar här pågående upphandlingar som annonseras i Visma Opic.

Klicka på länken för att se våra pågående upphandlingar

LOV-upphandlingar

I Visma TendSign finns alla våra offentliga upphandlingar. Enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, kapitel 3 1§, ska förfrågningsunderlag avseende LOV finnas så lätt tillgängligt som möjligt och får därför inte endast finnas tillgängligt i ett e-upphandlingsverktyg som kräver en registrering innan användaren kan ta del av det. Därför finns här nedan också våra LOV-upphandlingar tillgängliga i pdf- och word-format.

Dock kan man med fördel lämna in sin ansökan elektroniskt, följ i så fall länken ovan till Visma TendSign.

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet (Compressed files-dokument, 2,3 MB)