Nya tröskelvärden från och med 2016-01-01

Publicerad 10 juni 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya tröskelvärden vid offentlig upphandling för kommuner och landsting

Direktupphandlingsgräns
534 890 SEK (28 % av 1 910 323 SEK)
Höjd beloppsgräns vid direktupphandling från och med 2016-01-01

Klassisk sektor, LOU
Varor och tjänster: 1 910 323 SEK (194 166 EUR)
Byggentreprenader: 47 758 068 SEK (4 854 153 EUR)

Försörjningssektorn, LUF (vatten, energi, transporter och posttjänster)
Varor och tjänster: 3 820 645 SEK (388 332 EUR)
Byggentreprenader: 47 758 068 SEK (4 854 153 EUR)