Nya upphandlingsregler

Publicerad 06 februari 2017

Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft!

EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts.

Läs mer om de nya lagarna på Upphandlingsmyndighetens hemsida.