Upphandlingsprocessen

Före

Nytt behov/återanskaffningsbehov/förlängning av avtal
Analys av hur behovet ska tillgodoses
Ramavtal/marknadsundersökning
Beslut att upphandla
Förberedelser/planering av upphandlingen (hearing)
Upphandlingsplan

Under

Förfrågningsunderlag
Annonsering och anbudsinbjudan
Anbud och ansökningar
Mottagning och öppning
Prövning och utvärdering
Tilldelningsbeslut
Avtalsspärr och ev. överprövning
Kontrakt

Efter

Beställning
Leverans/införande
Fakturering/betalning
Förbrukning/användning
Uppföljning/utvärdering