Utmärkelser

Sjöbo kommun, Företagarna (FR), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Sjöbo Handelsklubb och Nyföretagarcentrum Öresund utser varje år sex olika pristagare inom nedanstående kategorier.

Utmärkelserna delas ut i samband med Företagsfesten under augusti månad varje år. Nomineringar till de olika priskategorierna välkomnas av de olika aktörerna och kan antingen skickas direkt till respektive organisation eller till näringslivsavdelningen på kommunen senast juni månad innevarande år.