Sjöbo kommun som arbetsgivare

Välkommen till Sjöbo kommun. Vi bedriver verksamhet inom förskola, utbildning, individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappsomsorg, kultur och fritid, miljö och byggnad, gata, vatten och avlopp, administration, ekonomi med mera.

Vill du jobba i Sjöbo kommun?

I kommunen finns en mängd olika yrkesområden. Alla våra yrken innebär mycket kontakt med människor, så det viktigaste för dig som vill ha anställning i kommunen är att tycka om att möta andra människor i ditt jobb.

Vi som arbetar i Sjöbo kommun gör det för att vi trivs med att arbeta med, och för, våra medmänniskor. Att vara till nytta för Sjöbos kommuninvånare är alltid syftet med våra arbetsinsatser. Läs mer under Arbeta hos oss

Sjöbo kommuns värdegrund "Professionella, öppna och engagerade mot gemensamma mål".

När vi rekryterar använder vi oss av rekryteringsapplikationen Offentliga Jobb och det är via den sidan du söker jobb hos oss. Länk till Lediga jobb

Attraktiv arbetsgivare

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare ur alla synpunkter.

Medarbetare som är delaktiga i sitt arbete och känner arbetsglädje och stolthet är en förutsättning för det. Förutom utveckling i det dagliga arbetet handlar det om goda anställningsvillkor. Olika arbetstidsmodeller, önskad sysselsättningsgrad, möjlighet till friskvård och friskvårdbidrag är några exempel på vad som erbjuds våra medarbetare.

Sjöbo kommun har ett personalpolitiskt program med några olika fokusområden som vi ser som viktiga framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska målsättningen.
Arbetsmiljö och hälsa i fokus
Jämlikhet som ledstjärna
Medarbetare hos oss- alla röster räknas
Gott ledarskap och medarbetarskap i samspel
Löner som drivkraft

Det personalpolitiska programmet (PDF-dokument, 1,0 MB) är ett övergripande styrdokument som gäller för Sjöbo kommuns samtliga arbetsplatser.

Personalfakta

Vi är 1156 tillsvidareanställda varav 950 är kvinnor och 206 är män. (161231)

Under slutet av 2016 fick alla anställda i Sjöbo kommun möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever sin arbetssituation. Totalt deltog drygt 80 % av kommunens anställda.

Överlag visar undersökningen på goda resultat jämförbara med tidigare år och att Sjöbo kommuns medarbetare har en god arbetsmiljö och skickliga chefer.

82 procent av de deltagande är mycket nöjda med sin arbetssituation och 78 procent anser att Sjöbo kommun är en bra arbetsgivare.