Lediga jobb

Inom Sjöbo kommun arbetar ungefär 1 100 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden som alla bidrar till kommunens positiva utveckling.
Vill du bli en av oss?

Vi använder Offentliga Jobb/VISMA recruit som rekryteringsverktyg och du söker direkt genom länken som du når via varje enskild tjänst. Ansökningarna behandlas utifrån de uppgifter som registrerats i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill åberopa och personligt brev.

Lediga jobb
Tjänst Ansök senast
Modersmålslärare finska Modersmålslärare 2017-03-05
Modersmålslärare thailändska Modersmålslärare 2017-03-05
Assistent för bemanningen inom vård och omsorg Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration 2017-03-05
Parkarbetare och Fritidsvaktmästare - Säsong Gatuavdelning 2017-03-05
Förskollärare - flera tillsvidaretjänster inom Sjöbo kommun Förskoleenheter, Sjöbo kommun 2017-06-01
Dagbarnvårdare - pedagogisk omsorg i ditt eget hem Grimstofta förskoleområde 2017-02-26
Socialsekreterare, försörjningsstöd Myndighetsenheten 2017-02-26
Upphandlare Kansliavd 2017-02-26
Socialsekreterare –utredartjänst till Barn & Unga Myndighetsenheten 2017-02-26
Förskollärare Kompassen, Blentarp Blentarps förskoleområde 2017-03-05
Undersköterska, Solkullen Vård och omsorgsförvaltningen, Särskilt boende 2017-02-26
Arbetsterapeut, sommarvikariat Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab 2017-03-01
Fysioterapeut, sommarvikariat Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab 2017-03-01
Sjuksköterskor/Distriktssköterskor, sommarvikariat Sommarpersonal, distrsköt/sjuksköt 2017-03-01
Undersköterskor och vårdbiträden, sommarvikariat Sommarpersonal, undersköt/vårdbitr 2017-04-30
Kockar och Köksbiträden - timvikariat och sommarvikarier Måltidsverksamheten 2017-04-30
Sommarvikarier, Boendestödjare, Vårdare och Handledare Sommarpersonal, LSS vårdare, boendestödjare 2017-04-30