Lediga jobb

Inom Sjöbo kommun arbetar ungefär 1 100 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden som alla bidrar till kommunens positiva utveckling.
Vill du bli en av oss?

Vi använder Offentliga Jobb/VISMA recruit som rekryteringsverktyg och du söker direkt genom länken som du når via varje enskild tjänst. Ansökningarna behandlas utifrån de uppgifter som registrerats i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill åberopa och personligt brev.

Lediga jobb
Tjänst Ansök senast
Ämneslärare i Engelska som vill gör skillnad med oss på Färsingaskolan Färsingaskolan 2017-07-07
Familjebehandlare Råd och Stödenheten 2017-07-02
Arbetsterapeut Vård och omsorgsförvaltningen, Hemsjukvård Rehab 2017-07-21
Kurator Råd och Stödenheten 2017-07-02
Socialadministratör - administrativt stöd till socialsekreterare Myndighetsenheten 2017-07-09
Familjerättssekreterare - 50 % Familjehemssekreterare 50 % Myndighetsenheten 2017-07-09
Kom och gör skillnad med oss på Färsingaskolan Färsingaskolan 2017-06-30
Trä och metallslöjdslärare som vill göra skillnad med oss på Färsingaskolan Färsingaskolan 2017-06-27
Arkivarie Kansliavd 2017-06-30
Tidigarelärare till Storkskolan Storkskolan, Blentarp 2017-06-25
Specialpedagog/ elevstödssamordnare till Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan 2017-06-26
Undersköterskor till korttidsboende, hemrehab och HURgruppen Vård och omsorgsförvaltningen, Hemtjänst 2017-06-26
Nämndsekreterare med inriktning digitalisering Administration, Kundtjänst 2017-06-25