Fler ungdomar i sysselsättning med Ung SLUSS

Publicerad 16 september 2016

Ung SLUSS har öppnat. SamverkansLounge för unga i sydöstra Skåne är projektet som genom samverkan, långsiktigt och varaktigt, ska minska ungas arbetslöshet.

Idén att arbeta med fyra lokala Navigatorcentrum i samverkan, uppbyggda enligt Unga in-metodiken, har vuxit fram och planeras nu att bli en långsiktig satsning i SÖSK. Det kommer bli fyra mötesplatser, med en dörr in, där olika aktörer samverkar.

Målgruppen för SLUSS är unga mellan 16-24 som varken arbetar eller studerar och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Här kan ungdomarna bland annat träffa coacher, studie- och yrkesvägledare och ungdomsspanare.

­En av de två ungdomsspanarena är Johanna Tilly:

– Vem som helst kan komma in och prata. Besökaren kan få stöd i olika frågor och vi kan hjälpa till med allt möjligt såsom att skriva CV och hjälpa till att söka jobb.

Ung sluss ungdomsspanare ska verka uppsökande. 80 ungdomar ska vara i sysselsättning när projekttiden är slut.

– Det här är ett projekt som går helt i linje med folkhälsotänket, menade Kent-Ivan Andersson, vice ordförande i kommunfullmäktige, när han invigningstalade.

Fakta:

Ung SLUSS finns på Västergatan 2A i Sjöbo.

Facebook: www.facebook.com/UngSlussSjobo

Projektet pågår i16,5 månader, 15 augusti 2016 till och med 31 december 2017.

Omkring 11 miljoner kronor läggs på projektet som är ett samarbete mellan de fyra kommunerna Sjöbo, Tomelilla, Ystad Simrishamn samt Arbetsförmedlingen och som till stor del finansieras av Europeiska socialfonden.