Tyck till om Sjöbo kommun!

Publicerad 30 augusti 2017

I september är det dags för Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Den skickas ut till slumpmässigt utvalda medborgare. Vi hoppas att du som blir utvald vill vara med och tycka till om Sjöbo kommun.

Sjöbo deltar i år igen i SCBs undersökning. Här får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

- Jag hoppas att vi alla tar oss tiden att fylla i medborgarundersökningen. Svaren vi lämnar har stor betydelse både i uppföljningsarbetet om hur kommunen upplevs idag men framför allt i arbetet med att göra vår kommun ännu bättre framöver, säger Magnus Weberg (M), kommunalråd.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. I Sjöbo kommun skickas enkäten ut till 1 200 personer. Sammanlagt är det 153 800 personer, i åldrarna 18-84 år, som tillfrågas i höstens undersökning.

Du som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning redovisas i december.