Ekonomi, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd av Sjöbo kommun. För att du ska kunna beviljas bistånd krävs i allmänhet att du inte har någon annan möjlighet att få ihop medel till din försörjning.

Efter att en ansökan om ekonomiskt bistånd kommit in till Sjöbo kommuns familjeförvaltning fördelas ärendet till socialsekreterare i ekonomigruppen som utreder om du har rätt till bistånd. Beslut i ärenden fattas vanligtvis av socialsekreteraren men måste ibland gå vidare till enhetschef eller familjenämndens myndighetsarbetsutskott.

Biståndet ska garantera att du som söker bistånd får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Ekonomiskt bistånd prövas alltid individuellt, det vill säga avgörs från person till person. I försörjningsstödet, som är en del av det ekonomiska biståndet, ingår kostnader för mat, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgifter. Regeringen har bestämt hur mycket just dessa saker får kosta, alltså vad som är skäligt, och att summan ska vara lika för alla kommuner i hela landet. Detta kallas för "riksnorm". Om det finns särskilda skäl kan normen beräknas till ett högre belopp, men även till ett lägre.

Utöver försörjningsstödet kan du även söka bistånd för andra utgifter, som boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackavgifter med mera. Hur mycket du kan få bestämmer beslutsfattaren när ansökan har utretts och bedömts

En målsättning i verksamheten är att väntetiden från ansökan till beslut inte ska överstiga 14 dagar, förutsatt att samtliga begärda handlingar tillfogas ärendet.

Telefontid

Socialsekreterarna i ekonomigruppen har telefontid dagligen mellan klockan 9:00 och 9:45 och kontaktas på telefonnummer: 0416-271 85.