Färdtjänst och riksfärdtjänst

Skånetrafiken, som är en del av Region Skåne, ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Sjöbo kommun.

Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för dig som har ett långvarigt eller bestående funktionshinder och har avsevärda svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Du ska vända dig till Skånetrafiken när du ska ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst samt om du han några frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst: 0771-77 50 50
Beställa resa: 0771-77 44 11
Anmäl sen bil: 0771-77 44 22
Kundtjänst: 0771-77 44 33

Sjukresor

Skånetrafiken ansvarar för sjukresor. Information: 0771-77 80 90.