Hjälpmedel

Personer som med anledning av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning inte längre klarar att göra det man tidigare klarat av, kan som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel. Sjöbo kommun och Region Skåne har delat ansvar för personliga hjälpmedel.

Hjälpmedel kan öka kundens förutsättningar att kunna hantera sin vardag. Många personer upplever att de får en större möjlighet att leva ett självständigt och aktivt liv. Hjälpmedel är liksom annan rehabilitering och bostadsanpassning behovsprövat stöd.

Behovet är avgörande för möjlighet till stöd

Sjukgymnast och arbetsterapeut gör alltid en individuell bedömning av kundens behov för att få rätt sorts hjälpmedel. Därefter följer förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Sjukgymnast och arbetsterapeut följer också upp hur hjälpmedlet fungerar. Badkarsbräda, toalettförhöjning, minneshjälpmedel, gånghjälpmedel och rullstol är några exempel på hjälpmedel som vid behov kan förskrivas.

Kommunen och Region Skåne delar ansvaret för hjälpmedel

Region Skåne ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år.
Elektriska rullstolar, kommunikationshjälpmedel, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar samt hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättningar är Region Skånes ansvar för alla invånare oavsett ålder. Övriga hjälpmedel är kommunens ansvar.

Avgift för hjälpmedel

De kostnader som tas ut för hjälpmedel kan du läsa mer om under länken avgifter.

Hjälpmedel efter planerad operation

I samband med en planerad operation till exempel höftled eller knäled kan du behöva hjälpmedel. Kontakta oss gärna innan operationen.

Fel på ditt hjälpmedel

Ett trasigt hjälpmedel ska inte användas. Kontakta därför genast rehabiliteringsenheten om det uppstår fel på ditt hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel

När ditt behov av ett hjälpmedel upphör ska hjälpmedlet återlämnas. Vid återlämnandet ska hjälpmedlet vara väl rengjort och märkt med namn och adress. Kontakta kommunens rehabiliteringsenhet för att bestämma tid och plats för återlämning.

Så arbetar vi

Sjöbo kommuns rehabiliteringsenhet arbetar utifrån vård- och omsorgsnämndens vision om ett gott liv varje dag. Vid enheten arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kunden kan i kontakterna med alla medarbetare känna sig trygg att öppet prata om sig själv och sin situation. Alla anställda har tystnadsplikt och är varsamma med det förtroende som visas oss. Vi för inte vidare information utan att kunden eller kundens företrädare godkänt det. Tystnadsplikten styrs av offentlighets- och sekretesslagen.

Om du inte är nöjd

Vi vill gärna att du framför åsikter, förslag eller klagomål till oss om du inte är nöjd. Du kan då hjälpa oss att få en högre kvalitet och säkerhet i vår verksamhet. Du har även rätt att lämna anmälan till Socialstyrelsen och Patientnämnden.

Vill du ha mer information eller stöd med rehabiliteringsinsatser?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på rehabiliteringsenheten om du vill ha mer information eller söka stöd med rehabiliteringsinsatser.