Torg och allmänna platser

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål. Som stöd för dig som planerar ett arrangemang på offentlig plats har vi sammanställt sådant du ska tänka på under sidan som handlar om arrangemang på offentlig plats.