Förskola och barnomsorg

Till förskolan är barn välkomna från 1 år fram till dess de börjar skolan. I förskolan får barnets språk, matematik, motorik och sociala förmåga möjlighet att utvecklas. Lek, musik och skapande aktiviteter utgör grunden för barns kreativa utveckling. Verksamheten i förskolan bedrivs med läroplanen för förskolan Lpfö 98 som grund.