Kompassens förskola

Välkommen till Kompassens förskola

Kompassens förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola med plats för ca 50 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av tre hemvister Lilla Björn (1-2,5 åringar), Draken (2,5-4 åringar) och Stjärnan (4-5 åringar).

Vi tror på barnets förmåga, på det kompetenta barnet som kan och vill om bara förutsättningarna ges. Vi bygger verksamheten utifrån barnets intresse och behov i form av projektarbete med förskolans läroplan (Lpfö 98:10) som grund.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för att följa upp, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi dokumenterar det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten med hjälp av tex foto, film, penna och papper.

Miljön på förskolan ser vi som en viktig del i barnets lärande och självständighetsträning. Därför har vi möbler i barnens höjd och materialet tillgängligt för alla. Vi satsar också på ofärdigt material som gör att barnens nyfikenhet, kreativitet och fantasi tränas och utvecklas.

Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna då vi tycker att föräldrasamverkan är en viktig del i verksamheten. Detta samarbete har bland annat lett till en utveckling av våra lärmiljöer ute som har byggts upp till en helt underbar plats för vårar barn att vistas på och utforska i. Vi har en fantastisk odling där barn och pedagoger tillsammans sår, sköter och skördar grönsaker, frukter och växter. Här får barnen möjlighet att uppleva med alla sina sinnen.

Vill du veta mer om Kompassens verksamhet, klicka då vidare till vår blogg.