OB-omsorg

Omsorgsverksamhet erbjuds till barn vars föräldrar har arbetstider utanför förskolans och fritidshemmens öppettider. Vi befinner oss på Linnéstugans förskola. Här erbjuds en trygg miljö där barnens aktiviteter anpassas efter barnens ålder och tiden de befinner sig i omsorgen.

Vi erbjuder verksamhet årets alla dagar och dygnets alla timmar.