Öppna förskolan

Mötesplatsen är öppen för alla familjer med barn i åldrarna 0-5 år. Här finns pedagogisk verksamhet för små och stora barn. På Mötesplatsen ges föräldrarna möjlighet till kontakt, gemenskap och erfarenhetsutbyte.

Mötesplatsen följer skolans läsårstider och har ändrade öppettider under lov.

Öppettider på Mötesplatsen hösten 2017

Måndag kl.9-12 0-5 år, kl.13-15 0-2 år
Onsdag kl.9-12, 0-5 år

Funderingar eller frågor ring gärna 0416-27412 eller skriv på Facebook.

Följ verksamheten på Facebook "Mötesplatsen för småbarnsföräldrar i Sjöbo."