Trätofflans förskola

Förskolans entré. Barn cyklar förbi på trehjuling.

Trätofflans förskola ligger mitt i Vollsjö med direkt anslutning till Vollsjö skola. På Trätofflans förskola är ca 45 barn inskrivna. Barnen är indelade i tre grupper. Hjärtgruppen med de yngsta barnen, Solgruppen med mellanbarnen och Blomgruppen med de äldsta barnen.

På Trätofflans förskola arbetar vi aktivt med barns inflytande. Som ett led i detta är pedagogisk dokumentation en central del av arbetet. Tillsammans med barnen dokumenterar och reflekterar vi över olika saker som vi möter i vår vardag.

Att arbeta med hållbar utveckling tillsammans med barnen är viktigt för oss på Trätofflans förskola. Nyligen startade vi upp arbetet med vårt nya tema "Planetskötarna" som förhoppningsvis kommer att göra oss alla mer delaktiga i vår miljö och den hållbara utvecklingen.

Följ oss gärna på Facebook!