Fritidsgårdar

I Sjöbo kommun har vi fritidsgårdsverksamhet som vänder sig till ungdomar från skolår 7 och uppåt, dvs till dig som är mellan 13 och 19 år. Fritidsgårdar finns i Sjöbo, Blentarp och Lövestad.

Din fritidsgård ska vara en mötesplats för att träffa vänner – gamla som nya, fika, prova på olika aktiviteter och kanske få hjälp att finna och utveckla dina idéer eller talanger.

Gårdsföreståndare och fritidsledare ansvarar tillsammans med besökare för att verksamheten blir en kul och välkomnande trygg mötesplats för alla ungdomar i kommunen.

För öppettider på respektive fritidsgård se kontaktkorten till höger.

För yngre barn och ungdomar, 6-12 år vars föräldrar arbetar eller studerar, erbjuder fritidshemmen en bra omsorgsverksamhet.


Navet på Sandbäcksområdet