Fritidshem

Den kommunala fritidsverksamheten i Sjöbo kommun är öppen vardagar mellan klockan 06.30 och 18.30. Där kan barn till föräldrar som arbetar eller studerar ansöka om plats. Kostnaden för fritidshemsplats är inkomstprövad med en maxkostnad på 840 kr per månad.

Fritidshemmen i Sjöbo kommun är knutna till respektive skola. Där erbjuds barnen roliga aktiviteter och pedagogisk omsorg under de delar av dagen när de inte går i skolan. Under lov finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna. Verksamheten riktar sig dels till åldrarna 6-9 år och dels till åldrarna 10-13 år.

Fristående skolor har också ofta fritidshem knutna till skolorna. Kontakta respektive skola för mer information.

Redan på anmälningsblanketten till förskoleklass eller grundskola har du möjlighet att pricka för om du vill att ditt barn ska få plats på fritidshem.

Vill du ansöka om plats - Ansök genom vår lärportal edWise.