Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg kväll, natt och helg erbjuds på Linnéstugans förskola i tätorten för barn i åldern 1-12 år. Barn kan erbjudas hela sin förskoleplacering där, vid placering på annan förskola under dagtid ingår inte transport. Skolbarn som erbjuds omsorg kväll, natt och helg har möjlighet att gå på Emanuelskolan oavsett vilket upptagningsområde barnet tillhör, eftersom transport endast ingår mellan Linnéstugan och Emanuelskolan.