Grundskola

I Sverige är det obligatoriskt att gå nio år i grundskolan. Alla barn börjar i grundskolan höstterminen det år de fyller sju år. De flesta barn väljer också att gå i förskoleklass året innan de börjar skolan. För grundskolan finns läroplanen Lgr11

I Sjöbo finns sex kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor. Familjenämnden ansvarar för grundskolorna i Sjöbo kommun.

Skoltiderna för grund- samt grundsärskolan från och med höstterminen 2016 är
år F-6  8.00-13.30
år 7-9  09.00-15.15