Färsingaskolan

Farsinga lärcentrum

Färsingaskolan ligger centralt i Sjöbo tätort. Skolan bedriver undervisning i årskurs 5-9.

Under läsåret 2016/2017 går det cirka 380 elever på skolan och de är fördelade på årskurs 5-9. Det finns en fritidshemsavdelning för barn i årskurs 5-6. Inom lokalerna ryms även kommunens grundsärskola.