Skolskjuts

Skolskjutsturerna för läsåret 2017-18 finns längst ner på sidan.

Elev som går i någon av Sjöbo kommuns grundskolor, som bor utanför tättbebyggt område och som uppfyller avståndsvillkoret i skolskjutsreglerna har normalt automatiskt rätt till skolskjuts och föräldrarna behöver bara skicka in anmälan (blankett).

Elever som går i annan skola, t.ex. i annat upptagningsområde eller i friskola, måste först ansöka om plats i skolbussen. Ansökan om skolskjuts ska också skickas in om man vill ha skolskjuts av annan anledning enligt Skollagen.

Avståndet bostad/hållplats-skola får vara högst* för elever i:
Årskurs F-2: 1,5 km
Årskurs 3-6: 3 km
Årskurs 7-9: 4 km.

Resor för gymnasieelever sker med Skånetrafiken (följ länk).

Skolskjutsentreprenörer (höstterminen 2017)
Vollsjö- och Sjöboområdet: Österlenbuss AB
Blentarps- och Östra Färsområdet: Vannarpsbussarna AB
Grundsärskolan: Färs Taxi och Österlenbuss AB.

Turlistor för skolskjutsar HT 2017

Österlenbuss AB
Skolskjutsturer i Piratenområdet; Vollsjö skola (PDF-dokument, ) preliminära tider.
Skolskjutsturer i Sjöboområdet (PDF-dokument, ) preliminära tider.

Vannarpsbussarna AB
Skolskjutsturer i Blentarp (PDF-dokument, ) preliminära tider.
Skolskjutsturer i Östra Färs/Lövestadsområdet; (PDF-dokument) preliminära tider.

*) Avståndsvillkoret kan jämkas utifrån trafikmiljön på plats, t.ex. att vägars skick med mötesplatser m m kan trafikeras med buss, att - i förekommande fall - vändplatser finns och att underhåll och vinterväghållning sköts på ett tillfredställande sätt.