Mobbing, trygghet, säkerhet

Sedan 2005 har Sjöbo kommun arbetat med Olweus program mot mobbing. Olweus är ett evidensbaserat program mot mobbning. Alla grundskolor i Sjöbo kommun arbetar med programmet och i Sjöbo kallas arbetet KRAFT (KraftFulltArbeteFörTrygghet).

Här kan du läsa mer om Olweusprogrammet