JoJo skolakort klara till dig som lämnat in din ansökan före den 1 augusti

Publicerad 11 augusti 2017

Alla JoJo Skola för gymnasieeleverna som lämnat in ansökan före den 1 augusti har nu skickats ut eller finns på Familjeförvaltningens expedition för avhämtning.

Vi fortsätter nu att behandla alla inkomna ansökningar i den ordning de kommit in till oss.