Vuxenutbildning

Bild på entre

Sjöbo kommuns vuxenutbildning finns på Verkstadsgatan 2A i Sjöbo där vi finns i nyrenoverade lokaler. Administrationen och kommunens studie-och yrkesvägledare finns i våra tidigare lokaler på samma adress.

bild över cafédelen Bild över cafédelen Bild över studiehall

Svenska för Invandrare finns i egen regi med egna lärare, medan vi köper grundläggande och gymnasiekurser via Hermods. Dessa kurser läses flexibelt; via lärplattformen Novo samt med möjlighet till handledning på plats. Vi har handledare som stöttar och hjälper våra elever i de flesta kurser. Handledning kan fås måndag till fredag kl. 8-16. Behöver man handledning på övrig tid kontaktar man oss. Omvårdnadsutbildningen har handledare på plats två gånger varannan vecka efter ett schema som eleverna får vid varje terminsstart.

På grund av kraftigt minskade statsbidrag kan vi i dagsläget inte anta samtliga sökande utan kommer att följa en prioritetsordning.