Nan Embäck, Tove Ambolt och Cornelia Hermansson

28 aug - 1 okt

28 augusti - 1 oktober 2021

Introduktion till utställningen.

Cornelia Hermansson, Tove Ambolt och Nan Embäck
Närma sig
Text av Nan Embäck
Att måla kan ge en känsla av att vara på väg mot något, att komma närmare. Att närma sig är konstanten. Genom att överhuvudtaget vara i rörelse närmar man sig något, det är en ofrånkomlighet som levande. Målandet kan ses som ett sätt att förstärka närmandets konstant och sätta den i akt, att måla ett ansikte som man vill närma sig eller komma nära ett material eller en sinnesstämning. Färger som närmar sig varandra på en målning skiftar betydelse i relation till varandra. Kontrastfärger förstärker varandra. En blå som plötsligt blir grön bredvid en annan blå.

Sedan två år tillbaka har vi, Tove, Cornelia och Nan, delat ateljé. Vi flyttade ihop våra arbetsprocesser från olika platser, Tove från London, Nan från Bergen och Cornelia från Stockholm. I ateljén jobbar vi själva med våra individuella praktiker men vi känner oss inte ensamma. Vi är hela tiden nära och långt ifrån på samma gång. Toves målning bredvid min, Cornelias färgtub på golvet. Vi samarbetar inte, bilderna är våra egna, men uppstår i relation till varandra.

Utställningen på Sjöbo konsthall är den första där vi ställer ut tillsammans - Nan, Tove och Cornelia - och därför är detta också första gången som arbetena ses tillsammans utanför ateljén. Vi jobbar alla tre med liknande utgångspunkt till måleriet. Att följa materialet och det man ser, snarare än ett koncept eller en bildidé. Att låta målningen närma sig något annat än det man först trodde den skulle närma sig. Trots likheter i processen blir det till mycket olika bilder. Liksom färgerna reagerar på varandras närvaro i målningen gör vi det med, kompletterar och kontrasterar varandra konstnärligt.


28 augusti 2021 Sjöbo konsthall

Nan Embäck

Tove Ambolt

Cornelia Hermansson

Mer information
Datum: 28 augusti 2021 - 1 oktober 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Sidan publicerad av: Ylva Wallström