Anslag Kommunfullmäktige 2018-12-19


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-19

Paragrafer:
§ 139-150

Datum då anslaget sattes upp
2019-01-04

Datum då anslaget tas ned
2019-01-25

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av
Helén Odéen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin