Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2018-12-20


Organ
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-12-20

Paragrafer:
§ 128-140

Datum då anslaget sattes upp
2019-01-04

Datum då anslaget tas ned
2019-01-22

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin