Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-21

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-05-21

Paragrafer
§§ 57-63

Datum när anslaget sätts upp
2019-05-27

Datum när anslaget tas ned
2019-06-18

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson