Anslag Familjenämnden 2019-05-28

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2019-05-23

Paragrafer
§§ 80-101

Datum då anslaget sätts upp
2019-05-28

Datum då anslaget tas ned
2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström